In de pers

MentorMix: kant-en-klare mentorlessen

De meeste docenten van de bovenbouw vmbo hebben het al behoorlijk druk met het verzorgen van de vaklessen. Daarnaast begeleiden ze naar beste kunnen ook nog een mentorklas. Om tijdens deze mentor-uren de dialoog levendig te krijgen, ontbreekt het de docent vaak aan tijd, ervaring, en passend materiaal. MentorMix biedt concrete lessen om de leerlingen 'echt te leren praten in plaats van te communiceren'.

Elke les in MentorMix start met het activeren van de voorkennis die leerlingen al hebben en werkt toe naar een mogelijkheid om echt met hen in gesprek te komen. De lessen zijn gemaakt door docenten vanuit de praktijk. Hierbij komen sociale vaardigheden, studievaardigheden en thema's als slaapproblemen, identiteit en alcoholgebruik aan bod. De lessen zijn kant-en-klaar: mentoren kunnen zo aan de slag!

Docentraal, vakblad voor docenten in het voortgezet onderwijs - jaargang 3 nummer 6 (december 2007)

Artikel
« Terug