In de pers

Praten in plaats van communiceren in het vmbo

Uitgeverij Edurado steunt vanaf nu mentoren in de bovenbouw van het vmbo. Mentormix is speciaal geschreven lesmateriaal voor docenten die vanuit de dagelijkse lespraktijk hun mentorles zinvol en concreet willen invullen.

Tweederde van de jongeren zit op het vmbo. Het CBS stelt ook dat een vijfde deel hiervan uit andere culturen afkomstig is. Een levendige dialoog tussen leerlingen onderling en met mentoren zou je dus verwachten. Helaas ontbreekt het de docent vaak aan tijd, ervaring en passend materiaal.

Tegelijkertijd staan duizenden docenten elke dag voor de klas. Zij verzorgen de vaklessen en begeleiden daarnaast naar beste kunnen ook nog hun mentorklas.

Mentoren moeten dagelijks omgaan met leerlingen die hun onvermogen tonen in gedrag en in gesprek. Behalve vaklessen hebben deze leerlingen nodig wat tot nu toe ontbrak: echt leren praten in plaats van communiceren.

Mentoren en leerlingen zijn gebaat bij concrete lesstof waarin moeilijke onderwerpen op eenvoudige wijze worden besproken. Elke les in MentorMix start met het activeren van de voorkennis van de leerlingen en werkt toe naar een mogelijkheid om met de leerlingen in gesprek te komen. MentorMix biedt hiervoor verschillende manieren en blijft steeds luchtig van toon.

Uitgeverij Edurado ontwikkelt mentorlesmateriaal dat voldoet aan de belangrijkste eisen van de doelgroep en biedt relevante onderwerpen en vaardigheden. MentorMix is geschreven door docenten vanuit de praktijk. Lessen die aantrekkelijk zijn voor leerlingen en die zonder extra cursussen of vergaderingen gegeven kunnen worden. MentorMix voorziet in die behoefte met kant-en-klare lessen en is betaalbaar voor elke school.

Vives, het vakblad ten behoeve van [ict] vernieuwingen binnen het onderwijs

« Terug